Байгууллагын бүтэц


Төлөөлөн удирдах зөвлөл

Ард Лайф компанийн үйл ажиллагаатай танилцахаар энэ хуудсанд зочилж буй танд энэ өдрийн мэнд хүргэе.

Ч.Ганхуяг

Гүйцэтгэх захирал, Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК

Б.Ганбат

Гүйцэтгэх захирал, Техник Технологийн Дээд Сургууль

Б.Баттулга

Стратеги төлөвлөлтийн газрын дарга, Монгол Шуудан ХК

А.Батболд

Үйл ажиллагаа хариуцсан захирал, Ард Даатгал ХХК

А.Азбаяр

Бизнес хөгжил хариуцсан захирал, Спэйшлайзд Карьер Консалтинг ХХК

Харилцагчаар бүртгүүлэх

  • Гэрээний хугацаа 5 жилээс тэтгэврийн насанд хүртэл
  • Сар бүрийн хуримтлалын дүн ₮30,000 ба түүнээс дээш
  • Тэтгэвэр авах хугацаа хамгийн багадаа 5 жил
  • Хугацааны эцэст хуримталсан нийт дүнгээс хамааран сар бүр авах тэтгэврийн хэмжээг тогтооно.