Хувь хүмүүст санал болгож буй бүтээгдэхүүн
clock 2018-05-07 14:45
Хувь хүмүүст санал болгож буй бүтээгдэхүүн
Хувь хүн өөрийн болон өөрийн гэр бүлийн ирээдүйд зориулан тэтгэврийн нэмэлт хуримтлалийг бий болгоход туслах бүтээгдэхүүн юм.

Уян хатан нөхцөл, нэмэлт хөрөнгийн баталгаа болоод ирээдүйн хөрөнгө оруулалтын өгөөжийг бий болгоно.