Байгууллага, хамт олонд санал болгож буй бүтээгдэхүүн
clock 2018-05-28 18:58
Байгууллага, хамт олонд санал болгож буй бүтээгдэхүүн
Байгууллага өөрийн хамт олон, ажилчиддаа зориулан хүний нөөцийн бодлого дээрээ тулгуурлан тэтгэврийн хуримтлалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг авч болно.