layout styles

Иргэд

Энэхүү тэтгэврийн хуримтлалын бүтээгдэхүүн нь зөвхөн өөрийнхөө нэр дээр ирээдүйдээ хуримтал үүсгэх, хөрөнгө оруулалт хийх боломжийг танд олгохоос гадна үүсгэсэн хуримтлалаа үр хүүхэддээ 100 хувь өвлүүлж болдогоороо онцлог юм.


Хуримтлал

Тогтмол өгөөжийг сонгож, тэтгэврийн дүнгээ өөрсдөө тодорхойлох боломж.


Ерөнхий мэдээлэл:

Хуримтлал үүсгэх доод дүн: ₮30,000
Хуримтлалдаа орлого хийх дээд дүн: Хязгаар байхгүй
Гэрээний хугацаа: 5 жил, автоматаар сунгагдана
Хуримтлалын өгөөж: Жилийн 12%
Өгөөж тооцох аргачлал: Нийлмэл аргаар бодогдоно

Давуу тал:

 • Тогтмол өндөр өгөөжтэй хуримтлалын данс
 • Хуримтлалын дансны өгөөж нийлмэл аргаар бодогдоно
 • Гэрээний хугацаа дууссаны дараа авах тэтгэврийн хэмжээгээ харилцагч өөрөө тогтоолгох боломжтой
 • Бүх хуримтлал өвлөгдөн үлдэнэ

Орлого ₮:   ...

Өгөөж ₮:   ...

Хуримтлагдах дүн ₮:   ...

Өвлөгдөх хуримтлал ₮:   ...

Сард авах тэтгэвэр ₮:   ...

* Хуримтлагдах дүн - Өвлүүлэх боломжтой дүн ба та өвлүүлэх дүнгээ сонгож, тэтгэвэр авах дүнгээ өндрөөр тогтоолгоорой.
* Сард авах тэтгэвэр - Насан туршид авах тэтгэврийн доод дүн бөгөөд тодорхой хугацаа зааж, үүнээс өндөр тэтгэвэр тогтоолгоорой.

Хамтдаа

Хөрөнгө оруулалтын өгөөжийг сонгосноор таны тэтгэвэр бидний хөрөнгө оруулалтын ашигтай уялдана


Ерөнхий мэдээлэл:

Хуримтлал үүсгэх доод дүн: ₮30,000
Хуримтлалдаа орлого хийх дээд дүн: Хязгаар байхгүй
Гэрээний хугацаа: 5 жил, автоматаар сунгагдана
Хуримтлалын дансны өгөөж: Жилийн 12%
Хөрөнгө оруулалтын дансны өгөөж: Хөрөнгө оруулалтын ашгаас хамаарч хөрөнгө оруулалтын дансанд жилдээ нэг удаа хуваарилагдана.

Давуу тал:

 • Тогтмол өндөр өгөөжтэй хуримтлалын данс
 • Хуримтлалын дансны өгөөж нийлмэл аргаар бодогдоно
 • Хөрөнгө оруулалтын өндөр өгөөж хүртэх боломж
 • Гэрээний хугацаа дууссаны дараа авах тэтгэврийн хэмжээгээ харилцагч өөрөө тогтоолгох боломжтой
 • Бүх хуримтлал өвлөгдөн үлдэнэ

Орлого ₮:   ...

Өгөөж ₮:   ...

Хуримтлагдах дүн ₮:   ...

Өвлөгдөх хуримтлал ₮:   ...

Сард авах тэтгэвэр ₮:   ...

* Хуримтлагдах дүн - Өвлүүлэх боломжтой дүн ба та өвлүүлэх дүнгээ сонгож, тэтгэвэр авах дүнгээ өндрөөр тогтоолгоорой.
* Сард авах тэтгэвэр - Насан туршид авах тэтгэврийн доод дүн бөгөөд тодорхой хугацаа зааж, үүнээс өндөр тэтгэвэр тогтоолгоорой.
* Хөрөнгө оруулалтын өгөөж - Хөрөнгө оруулалтын өгөөжийг 15 хувиар тооцсон ба тухайн жилийн хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл, ашгаас хамааран тус дүнгээс өөр байх боломжтой

Хүчтэй

Тэтгэвэрт гартлаа эрүүл мэнддээ санаа зоволгүй өндөр үнэлтээ бүхий даатгалд хамрагдах боломж


Ерөнхий мэдээлэл:

Хуримтлал үүсгэх дүн: ₮60,000 | ₮90,000
Эрүүл мэнд, гэнэтийн ослын даатгалын үнэлгээ: ₮10,000,000 | ₮20,000,000
Гэрээний хугацаа: 5 жил, автоматаар сунгагдана
Хуримтлалын дансны өгөөж: Жилийн 16%
Хөрөнгө оруулалтын дансны өгөөж: Хөрөнгө оруулалтын ашгаас хамаарч хөрөнгө оруулалтын дансанд жилдээ нэг удаа хуваарилагдана.

Давуу тал:

 • Өндөр үнэлгээ бүхий эрүүл мэнд, гэнэтийн ослын даатгал
 • Тогтмол өндөр өгөөжтэй хуримтлалын данс
 • Хөрөнгө оруулалтын өндөр өгөөж хүртэх боломж
 • Гэрээний хугацаа дууссаны дараа авах тэтгэврийн хэмжээгээ харилцагч өөрөө тогтоолгох боломжтой
 • Бүх хуримтлал өвлөгдөн үлдэнэ

Орлого ₮:   ...

Өгөөж ₮:   ...

Хуримтлагдах дүн ₮:   ...

Өвлөгдөх хуримтлал ₮:   ...

Сард авах тэтгэвэр ₮:   ...

* Хуримтлагдах дүн - Өвлүүлэх боломжтой дүн ба та өвлүүлэх дүнгээ сонгож, тэтгэвэр авах дүнгээ өндрөөр тогтоолгоорой.
* Сард авах тэтгэвэр - Насан туршид авах тэтгэврийн доод дүн бөгөөд тодорхой хугацаа зааж, үүнээс өндөр тэтгэвэр тогтоолгоорой.
* Хөрөнгө оруулалтын өгөөж - Хөрөнгө оруулалтын өгөөжийг 15 хувиар тооцсон ба тухайн жилийн хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл, ашгаас хамааран тус дүнгээс өөр байх боломжтой

60,000 багц - Жилийн 10,000,000 төгрөгийн үнэлгээтэй эрүүл мэнд, гэнэтийн ослын даатгалтай.
90,000 багц - Жилийн 20,000,000 төгрөгийн үнэлгээтэй эрүүл мэнд, гэнэтийн ослын даатгалтай.


Хэрхэн хамрагдах вэ?

Хуримтлал багцыг доорх зааврын дагуу нээлгүүлэх боломжтой.


Борлуулалт хариуцсан мэргэжилтэнтэй холбогдон дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой.

 • Нэр: Т.Одмаа
 • Утас: 8904 8080
 • И-мэйл: odmaa.t@ardlife.com