layout styles

Байгууллага

Ажил олгогч таны бизнесийн гол хөдөлгөх хүч бол танай байгууллагын ажилтан юм.

Ирээдүй нь баталгаатай, тогтвор суурьшилтай, ажилдаа дуртай ажилтныг бүтээхэд тань энэхүү хуримтлал танд туслах болно.


Байгууллагад үүсэх давуу талууд:

 • Ажилчдаа удаан хугацаанд тогтвортой ажиллуулах хөшүүрэг
 • Ажилчдын санхүүгийн нэмэлт баталгаа болно
 • Чадварлаг боловсон хүчинг зардал багатайгаар ажиллуулна

Ажилтанд үүсэх давуу талууд:

 • Нэмэлт урамшууллын систем
 • Хурдацтай өсөх хуримтлал, байгууллага өмнөөс нь хуримтлалд орлого хийнэ
 • Хөрвөх чадвартай хуримтлал
 • Ирээдүйд авах тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх


Хуримтлал

Тогтмол өгөөжийг сонгож, тэтгэврийн дүнгээ өөрсдөө тодорхойлох боломж.


Ерөнхий мэдээлэл:

Хуримтлал үүсгэх доод дүн: ₮30,000
Хуримтлалдаа орлого хийх дээд дүн: Хязгаар байхгүй
Гэрээний хугацаа: 5 жил, автоматаар сунгагдана
Хуримтлалын өгөөж: Жилийн 12%
Өгөөж тооцох аргачлал: Нийлмэл аргаар бодогдоно

Давуу тал:

 • Тогтмол өндөр өгөөжтэй хуримтлалын данс
 • Хуримтлалын дансны өгөөж нийлмэл аргаар бодогдоно
 • Гэрээний хугацаа дууссаны дараа авах тэтгэврийн хэмжээгээ харилцагч өөрөө тогтоолгох боломжтой
 • Бүх хуримтлал өвлөгдөн үлдэнэ

Орлого ₮:   ...

Өгөөж ₮:   ...

Хуримтлагдах дүн ₮:   ...

Өвлөгдөх хуримтлал ₮:   ...

Сард авах тэтгэвэр ₮:   ...

* Хуримтлагдах дүн - Өвлүүлэх боломжтой дүн ба та өвлүүлэх дүнгээ сонгож, тэтгэвэр авах дүнгээ өндрөөр тогтоолгоорой.
* Сард авах тэтгэвэр - Насан туршид авах тэтгэврийн доод дүн бөгөөд тодорхой хугацаа зааж, үүнээс өндөр тэтгэвэр тогтоолгоорой.

Хамтдаа

Хөрөнгө оруулалтын өгөөжийг сонгосноор таны тэтгэвэр бидний хөрөнгө оруулалтын ашигтай уялдана


Ерөнхий мэдээлэл:

Хуримтлал үүсгэх доод дүн: ₮30,000
Хуримтлалдаа орлого хийх дээд дүн: Хязгаар байхгүй
Гэрээний хугацаа: 5 жил, автоматаар сунгагдана
Хуримтлалын дансны өгөөж: Жилийн 12%
Хөрөнгө оруулалтын дансны өгөөж: Хөрөнгө оруулалтын ашгаас хамаарч хөрөнгө оруулалтын дансанд жилдээ нэг удаа хуваарилагдана.

Давуу тал:

 • Тогтмол өндөр өгөөжтэй хуримтлалын данс
 • Хуримтлалын дансны өгөөж нийлмэл аргаар бодогдоно
 • Хөрөнгө оруулалтын өндөр өгөөж хүртэх боломж
 • Гэрээний хугацаа дууссаны дараа авах тэтгэврийн хэмжээгээ харилцагч өөрөө тогтоолгох боломжтой
 • Бүх хуримтлал өвлөгдөн үлдэнэ

Орлого ₮:   ...

Өгөөж ₮:   ...

Хуримтлагдах дүн ₮:   ...

Өвлөгдөх хуримтлал ₮:   ...

Сард авах тэтгэвэр ₮:   ...

* Хуримтлагдах дүн - Өвлүүлэх боломжтой дүн ба та өвлүүлэх дүнгээ сонгож, тэтгэвэр авах дүнгээ өндрөөр тогтоолгоорой.
* Сард авах тэтгэвэр - Насан туршид авах тэтгэврийн доод дүн бөгөөд тодорхой хугацаа зааж, үүнээс өндөр тэтгэвэр тогтоолгоорой.
* Хөрөнгө оруулалтын өгөөж - Хөрөнгө оруулалтын өгөөжийг 15 хувиар тооцсон ба тухайн жилийн хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл, ашгаас хамааран тус дүнгээс өөр байх боломжтой

Хүчтэй

Тэтгэвэрт гартлаа эрүүл мэнддээ санаа зоволгүй өндөр үнэлтээ бүхий даатгалд хамрагдах боломж


Ерөнхий мэдээлэл:

Хуримтлал үүсгэх дүн: ₮60,000 | ₮90,000
Эрүүл мэнд, гэнэтийн ослын даатгалын үнэлгээ: ₮10,000,000 | ₮20,000,000
Гэрээний хугацаа: 5 жил, автоматаар сунгагдана
Хуримтлалын дансны өгөөж: Жилийн 16%
Хөрөнгө оруулалтын дансны өгөөж: Хөрөнгө оруулалтын ашгаас хамаарч хөрөнгө оруулалтын дансанд жилдээ нэг удаа хуваарилагдана.

Давуу тал:

 • Өндөр үнэлгээ бүхий эрүүл мэнд, гэнэтийн ослын даатгал
 • Тогтмол өндөр өгөөжтэй хуримтлалын данс
 • Хөрөнгө оруулалтын өндөр өгөөж хүртэх боломж
 • Гэрээний хугацаа дууссаны дараа авах тэтгэврийн хэмжээгээ харилцагч өөрөө тогтоолгох боломжтой
 • Бүх хуримтлал өвлөгдөн үлдэнэ

Орлого ₮:   ...

Өгөөж ₮:   ...

Хуримтлагдах дүн ₮:   ...

Өвлөгдөх хуримтлал ₮:   ...

Сард авах тэтгэвэр ₮:   ...

* Хуримтлагдах дүн - Өвлүүлэх боломжтой дүн ба та өвлүүлэх дүнгээ сонгож, тэтгэвэр авах дүнгээ өндрөөр тогтоолгоорой.
* Сард авах тэтгэвэр - Насан туршид авах тэтгэврийн доод дүн бөгөөд тодорхой хугацаа зааж, үүнээс өндөр тэтгэвэр тогтоолгоорой.
* Хөрөнгө оруулалтын өгөөж - Хөрөнгө оруулалтын өгөөжийг 15 хувиар тооцсон ба тухайн жилийн хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл, ашгаас хамааран тус дүнгээс өөр байх боломжтой

60,000 багц - Жилийн 10,000,000 төгрөгийн үнэлгээтэй эрүүл мэнд, гэнэтийн ослын даатгалтай.
90,000 багц - Жилийн 20,000,000 төгрөгийн үнэлгээтэй эрүүл мэнд, гэнэтийн ослын даатгалтай.


Хэрхэн хамрагдах вэ?

Байгууллагын борлуулалт хариуцсан мэргэжилтэнтэй холбогдон дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой.

 • Нэр: С.Одсүрэн
 • Утас: 9003 6060
 • И-мэйл: odsuren.s@ardlife.com